RB 2/2005 Wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z KPWIG

Zarząd AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, informuje, iż osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych jest Artur Listwan.

RRM GPW par 4