RB 1/2005 Przystąpienie do systemu ESPI

Zarząd AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, informuje, iż w dniu dzisiejszym został opublikowany prospekt emisyjny Amrest Holdings N.V. i w związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI. 

Operatorami systemu są:

Alina Misiek
Monika Muzyka
Michał Lewandowski
Artur Listwan