Struktura akcjonariatu

Shareholder structure

chart

Aby sprawdzić informacje na temat akcjonariatu spółki na stronie internetowej hiszpańskiego organu nadzoru - Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), kliknij tutaj.

AKCJE WŁASNE

Udział akcji własnych AmRest w akcjonariacie (treasury stock) jest niższy niż 1%.

AKCJE AMREST NA GIEŁDZIE

Akcje AmRest Holdings SE (EAT) notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 27 kwietnia 2005 roku pod kodem ISIN NL0000474351. Początkowa cena akcji wynosiła 24,00 PLN. Akcje AmRest wchodzą w skład indeksu MWIG40.

W dniu 21 listopada 2018 r. akcje Spółki zostały wprowadzone do obrotu na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy AmRest Holdings SE wynosi 21 955 418,3 EUR i reprezentowany jest przez 219 554 183 akcje o wartości nominalnej 0,10 EUR każda i jest w całości pokryty i opłacony.

Wszystkie akcje są tej samej klasy i serii i dają te same uprawnienia.

 Ewolucja kapitału zakładowego w ostatnich latach prezentuje się następująco:

Ścieżki kariery Więcej

Olgierd DanielewiczChief Operations President

Raporty finansowe Więcej

Sprawdź wyniki finansowe Amrest Holding SE

Benefity pracy Więcej

 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi