WZA 7 czerwca 2016
11-05-2016

Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 („Spółka” lub „AmRest”), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r., art. 395 oraz art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień §13 ust. 1 oraz §14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2016 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings SE, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27, budynek A, piętro VII.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AmRest 2016_PL
plik PDF
rozmiar: 109.4 KB
Projekty Uchwał ZWZ AmRest 2016
plik PDF
rozmiar: 264.7 KB
Formularz Pełnomocnictwa ZWZ AmRest 2016
plik PDF
rozmiar: 255.7 KB
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ AmRest 2016
plik PDF
rozmiar: 270.5 KB
Regulamin WZA AmRest
plik PDF
rozmiar: 236 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu AmRest_ZWZ 2016
plik PDF
rozmiar: 220.6 KB
Sprawozdanie roczne z działalności Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE za 2015
plik PDF
rozmiar: 415.3 KB
Nagranie ZWZ AmRest 2016
plik
rozmiar: 255.4 MB
Uchwały powzięte na ZWZ AmRest 2016
plik PDF
rozmiar: 275.1 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi