WZA 4 czerwca 2014
08-05-2014

Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 („Spółka” lub „AmRest”), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r., art. 395 oraz art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień §13 ust. 1 oraz §14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2014 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27.

Ogłoszenie o ZWZA AmRest 2014
plik PDF
rozmiar: 231.1 KB
Projekty uchwal ZWZA AmRest 2014
plik PDF
rozmiar: 268.7 KB
Regulamin ZWZA AmRest 2014
plik PDF
rozmiar: 236 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności AmRest za 2013 rok
plik PDF
rozmiar: 652.3 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej_ Henry'ego McGovern_EN
plik PDF
rozmiar: 113.2 KB
ZWZA AmRest 2014 Formularz Pełnomocnictwa
plik PDF
rozmiar: 254.2 KB
ZWZA AmRest 2014 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
plik PDF
rozmiar: 411.8 KB
Zwięzła ocena sytuacji Spółki
plik PDF
rozmiar: 194.2 KB
Propozycja uchwały WZA zgłoszona przez WP Holdings VII BV
plik PDF
rozmiar: 80.3 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Amra Kronfol_ EN
plik PDF
rozmiar: 70.9 KB
Regulamin Programu Opcji Pracowniczych_EN
plik PDF
rozmiar: 138.9 KB
Regulamin Programu Opcji Managerskich_EN
plik PDF
rozmiar: 143.5 KB
Treść uchwał powziętych przez ZWZ AmRest Holdings SE, 04.06.2014
plik PDF
rozmiar: 327.9 KB
Nagranie video - WZA 04.06.2014
plik
rozmiar: 209 MB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi