WZA 19 maja 2015
22-04-2015

Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 („Spółka” lub „AmRest”), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r., art. 395 oraz art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień §13 ust. 1 oraz §14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 maja 2015 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE (dalej oznaczone skrótem „ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27.

Projekt uchwały zgłoszony 15 maja 2015 w ramach 12 punktu porządku obrad ZWZA
plik PDF
rozmiar: 266.1 KB
Projekt uchwały zgłoszony 7 maja 2015 w ramach 12 punktu porządku obrad ZWZA
plik PDF
rozmiar: 190.8 KB
Zmieniony porządek obrad ZWZA 2015
plik PDF
rozmiar: 141.2 KB
Ogłoszenie o ZWZA AmRest 2015
plik PDF
rozmiar: 171.3 KB
Projekty uchwał ZWZA AmRest 19 maja 2015
plik PDF
rozmiar: 280.8 KB
Regulamin WZA AmRest
plik PDF
rozmiar: 236 KB
ZWZA AmRest 2015 Formularz Pełnomocnictwa
plik PDF
rozmiar: 255.1 KB
ZWZA AmRest 2015 Instrukcje
plik PDF
rozmiar: 280.8 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu AmrRest
plik PDF
rozmiar: 220.3 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej_Joseph Landy_EN
plik PDF
rozmiar: 71.8 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Raimondo Eggink_PL
plik PDF
rozmiar: 111.4 KB
Zwięzła ocena sytuacji Spółki- WZA 2015
plik PDF
rozmiar: 68.5 KB
Nagranie- ZWZA AmRest 19 maja 2015
plik
rozmiar: 307.2 MB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi