NWZA AmRest 5 października 2017
05-09-2017

Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 („Spółka" lub „AmRest"), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień §13 ust. 1 i 2 oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 października 2017 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest („NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27, budynek A, piętro 7.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ AmRest
plik PDF
rozmiar: 356.4 KB
Projekty Uchwał NWZA AmRest
plik PDF
rozmiar: 592.7 KB
Statut AmRest Holdings SE
plik PDF
rozmiar: 96.6 KB
Proponowany Statut AmRest PL
plik PDF
rozmiar: 551.5 KB
Regulamin WZA
plik PDF
rozmiar: 236 KB
Formularz Pełnomocnictwa NWZA AmRest
plik PDF
rozmiar: 364.5 KB
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
plik PDF
rozmiar: 905.6 KB
Nagranie NWZA AmRest
plik
rozmiar: 444.2 MB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
49 600MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi