NWZA 21 września 2015
25-08-2015

W odpowiedzi na wniosek akcjonariusza WP Holdings VII B.V. z siedzibą w Amsterdamie, z dnia 12 sierpnia 2015r., Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 („Spółka” lub „AmRest”), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r., art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień §13 ust. 1 oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 września 2015 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE (dalej oznaczone skrótem „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27.

Zmieniony porządek obrad ZWZ AmRest Holdings SE_21.09.2015.docx
plik PDF
rozmiar: 211.9 KB
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ AmRest Holdings SE – termin i porządek obrad
plik PDF
rozmiar: 168.5 KB
Projekty Uchwał NWZ AmRest 21.09.2015
plik PDF
rozmiar: 221.4 KB
Pełnomocnictwo NWZ AmRest 21.09.2015
plik PDF
rozmiar: 254.8 KB
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ AmRest 21.09.2015
plik PDF
rozmiar: 227.1 KB
Regulamin WZA AmRest
plik PDF
rozmiar: 236 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Luis Miguel Alvarez
plik PDF
rozmiar: 64.8 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Jose Pares
plik PDF
rozmiar: 347.2 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Steve Winegar
plik PDF
rozmiar: 544.1 KB
Nagranie NWZ AmRest 21.09.2015
plik
rozmiar: 524.1 MB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
49 600MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi