NWZA 15 października 2014
18-09-2014

Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, 50-365 Wrocław, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 (dalej jako "Spółka" lub "AmRest"), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. UE L 294 z 10 listopada 2001 r. z późn. zm.), art. 395 oraz art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 października 2014 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE (dalej jako "NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AmRest Holdings SE – termin i porządek obrad
plik PDF
rozmiar: 88.9 KB
Projekty uchwał NWZ AmRest 15.10.2014
plik PDF
rozmiar: 220.2 KB
Pełnomocnictwo NWZ AmRest 15.10.2014
plik PDF
rozmiar: 254.7 KB
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ AmRest
plik PDF
rozmiar: 217.5 KB
Regulamin WZA AmRest
plik PDF
rozmiar: 236.3 KB
Nagranie NWZ AmRest 15.10.2014
plik
rozmiar: 40.3 MB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany

24.09.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi