NWZA 12 sierpnia 2015
29-06-2015

W odpowiedzi na wniosek akcjonariusza WP Holdings VII B.V. z siedzibą w Amsterdamie, o którym mowa w RB 94/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 („Spółka” lub „AmRest”), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r., art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień §13 ust. 1 oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2015 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE (dalej oznaczone skrótem „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE
plik PDF
rozmiar: 203 KB
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AmRest Holdings SE – termin i porządek obrad
plik PDF
rozmiar: 168.8 KB
NWZA- Projekty uchwał 12.08.2015
plik PDF
rozmiar: 196.4 KB
Pełnomocnictwo NWZ AmRest 12.08.2015
plik PDF
rozmiar: 254.9 KB
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ AmRest 12.08.2015
plik PDF
rozmiar: 221.6 KB
Regulamin WZA AmRest
plik PDF
rozmiar: 236.3 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Krzysztofa A Rozena_PL
plik PDF
rozmiar: 112.7 KB
Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej Zofii Dzik_PL
plik PDF
rozmiar: 508 KB
Nagranie NWZ AmRest 12.08.2015 r.
plik
rozmiar: 490.7 MB
Uchwały podjęte przez NWZA AmRest 12.08.2015
plik PDF
rozmiar: 319.4 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi