RB 9/2016 Podpisanie umów pomiędzy AmRest i Starbucks dotyczących rozwoju w Słowacji
22-01-2016

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że AmRest Coffee SK s.r.o. oraz Starbucks EMEA LTD i Starbucks Manufacturing EMEA B.V. (łącznie “Starbucks”) podpisały w dniu 22 stycznia 2016 roku Umowę Rozwoju oraz Umowę Dostawy dotyczące prawa i licencji do rozwoju, posiadania i prowadzenia kawiarni Starbucks w Słowacji (razem zwane dalej “Umowami”). AmRest Coffee SK s.r.o. jest spółką utworzoną przez AmRest s.r.o. oraz AmRest Sp. z o.o., spółki w 100% zależne od AmRest. Umowy wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

Umowy zostały zawarte na okres 15 lat od momentu ich wejścia w życie z możliwością przedłużenia na okres dodatkowych 5 lat, po spełnieniu określonych warunków. AmRest Coffee SK s.r.o. będzie jedynym podmiotem uprawionymi do rozwijania i prowadzania kawiarni Starbucks w Słowacji w okresie obowiązywania Umów, z brakiem prawa wyłączności do niektórych instytucjonalnych lokalizacji oraz kanałów sprzedaży.

Główne koszty i opłaty, które będą ponoszone przez AmRest Coffee SK s.r.o. będą następujące:
- opłata za świadczenie usług, dotycząca początkowego wsparcia operacyjnego w odniesieniu do Słowacji, równa kosztom poniesionym przez Starbucks w tym zakresie,
- początkowa opłata franczyzowa w wysokości 25 tys. dolarów za każdą otwartą kawiarnię Starbucks,
- stała opłata licencyjna równa 6% przychodów ze sprzedaży każdej kawiarni Starbucks,

- stała opłata za usługi kreatywne równa 1% przychodów ze sprzedaży każdej kawiarni Starbucks,

- koszt lokalnych wydatków  marketingowych, których wysokość będzie ustalana corocznie między stronami Umów.

AmRest Coffee SK s.r.o.  będzie zobowiązana do otwierania i prowadzenia kawiarni Starbucks zgodnie z planem rozwoju, który zawiera minimalną ilość otwarć w każdym roku w okresie obowiązywania Umów. Jeśli AmRest Coffee SK s.r.o.  nie wypełni obowiązków wynikających z planu rozwoju, Starbucks będzie miał prawo do obciążenia jej karą umowną lub do rozwiązania Umów. Umowy zawierają również postanowienia dotyczące dostaw kawy i innych podstawowych surowców od Starbucks lub innych zaaprobowanych bądź wyznaczonych dostawców. 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
49 600MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi