RB 9/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
14-01-2015

W nawiązaniu do RB 111/2014 z dnia 21.11.2014 r. Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 13 stycznia 2015 roku transakcji zbycia 304 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 13 stycznia 2015 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 81,00 PLN - 80 akcji,

- 0,00 PLN - 224 akcje. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 930 opcji (260 nadanych po cenie 70,00 PLN, 480 nadanych po cenie 78,00 PLN oraz 190 nadanych po cenie 81,00 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 r.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0014% kapitału zakładowego Spółki czyli 304 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 43 724 akcji czyli 43 724 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,2061% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2019
Ten widget jest aktualnie używany
Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany

20.09.2019

AmRest Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi