RB 91/2017 - Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, BZ WBK, BGŻ BNP Paribas i ING Bank Śląski
19-04-2017

W nawiązaniu do RB 61/2013 z dnia 10 września 2013 roku oraz RB 20/2016 z dnia 6 maja 2016 roku, dotyczących Umowy Kredytowej („Umowa”) zawartej pierwotnie pomiędzy AmRest Holdings SE ("AmRest", „Spółka”), AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. –  łącznie "Oryginalni Kredytobiorcy", a Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. i ING Bank Śląski S.A. – łącznie "Kredytodawcy", do której następnie przystąpiły AmRest Kaffee Sp. z o.o., AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & CO. KG. i AmRest Kft. („Dodatkowi Kredytobiorcy”), Zarząd Spółki informuje o  podpisaniu w dniu 18 kwietnia 2017 roku kolejnego Aneksu do Umowy zawartego pomiędzy wszystkimi wymienionymi stronami, wprowadzającego zmodyfikowany tekst umowy kredytowej („Zmodyfikowana Umowa”). AmRest Polska, AmRest s.r.o., AmRest Kaffee Sp. z o.o., AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & CO. KG. i AmRest Kft są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.

Na podstawie Zmodyfikowanej Umowy, Kredytodawcy podwyższają maksymalną kwotę Transzy D udzielonej w formie kredytu rewolwingowego o 50 mln złotych („Transza D3”) oraz udzielają AmRest oraz AmRest Polska dodatkowej transzy kredytu („Transza F”) w kwocie 40 mln euro, a także, po spełnieniu dodatkowych warunków przewidzianych w Zmodyfikowanej Umowie, mogą udzielić nowej transzy kredytu („Transza G”) w kwocie 50 mln euro. Środki pozyskane z Transzy F oraz Transzy D3 przeznaczone zostaną na zarządzanie kapitałem obrotowym i pokrycie nakładów inwestycyjnych. Środki pozyskane z Transzy G przeznaczone będą na finansowanie lub refinansowanie kosztów fuzji i przejęć.

Transze F, D3 oraz G oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki Zmodyfikowanej Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Wszyscy Oryginalni oraz Dodatkowi Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających ze Zmodyfikowanej Umowy.

Termin spłaty Transzy F, G, D3 kredytu przypada na 10 września 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi