RB 90/2017 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
19-04-2017

W nawiązaniu do RB 44/2017 z dnia 18.03.2017 r., RB 45/2017 z dnia 21.03.2017 r., RB 46/2017 z dnia 22.03.2017 r., RB 47/2017 z dnia 23.03.2017 r., RB 49/2017 z dnia 24.03.2017 r., RB 52/2017 z dnia 24.03.2017 r., RB 54/2017 z dnia 28.03.2017 r., RB 55/2017 z dnia 29.03.2017 r., RB 56/2017 z dnia 30.03.2017 r., RB 61/2017 z dnia 31.03.2017 r., RB 65/2017 z dnia 01.04.2017 r., RB 68/2017 z dnia 04.04.2017 r., RB 72/2017 z dnia 05.04.2017 r. oraz RB 73/2017 z dnia 06.04.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 18 kwietnia 2017 roku transakcji zbycia 24 838 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 18 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 130,90 PLN – 200 akcji,

- 0,00 PLN – 24 638 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 35 193 opcji (258 nadanych po cenie 78,00 PLN, 300 nadanych po cenie 81,00 PLN, 200 nadanych po cenie 81,82 PLN, 10 500 nadanych po cenie 96,50 PLN, 23 495 nadanych po cenie 102,79 PLN oraz 440 nadanych po cenie 130,90 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku oraz pkt. 7.1 Regulaminu Planu Opcji Menadżerskich przyjętego uchwałą nr 5/04/2015 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,1171% kapitału zakładowego Spółki czyli 24 838 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 25 263 akcje czyli 25 263 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,1191% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi