RB 8/2016 Wypowiedzenie umowy znaczącej z LDS Disztibútor Szolgáltató Kft
22-01-2016

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o wypowiedzeniu w dniu 22 stycznia 2016 roku umowy dystrybucyjnej zawartej dnia 17 kwietnia 2008 roku między AmRest Kft (poprzednio American Restaurants Kft) oraz AmRest Kávézó Kft (łącznie „AmRest Węgry”) i LDS Disztibútor Szolgáltató Kft (poprzednio Lekkerland Export-Import Kft, dalej „Dystrybutor”) („Umowa”). Fakt zawarcia Umowy Spółka podawała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 23/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku. Rozwiązanie Umowy nastąpi 1 czerwca 2016 roku.

Przedmiotem Umowy było świadczenie usług dystrybucyjnych przez Dystrybutora na rzecz restauracji prowadzonych przez AmRest Węgry.

Umowa została wypowiedziana przez AmRest Węgry ze względu na prowadzoną przez Spółkę strategię zwiększania stopnia konsolidacji dystrybucji w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwiązanie Umowy nie będzie miało skutków finansowych dla Spółki, jak również dla jej jednostek zależnych (w tym dla AmRest Węgry).

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi