RB 78/2016 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
24-06-2016

W nawiązaniu do RB 213/2015 z dnia 09.12.2015 r., RB 217/2015 z dnia 11.12.2015 r., RB 218/2015 z dnia 12.12.2015 r., RB 220/2015 z dnia 15.12.2015 r., RB 29/2016 z dnia 17.05.2016 r., RB 31/2016 z dnia 18.05.2016 r., RB 34/2016 z dnia 19.05.2016 r., RB 36/2016 z dnia 20.05.2016 r., RB 40/2016 z dnia 20.05.2016 r., RB 45/2016 z dnia 24.05.2016 r., RB 47/2016 z dnia 25.05.2016 r., RB 50/2016 z dnia 26.05.2016 r. and RB 52/2016 z dnia 31.05.2016 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 23 czerwca 2016 roku transakcji zbycia 40 000 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 23 czerwca 2016 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 83,43 PLN,

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,1886% kapitału zakładowego Spółki czyli 40 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 13 977 akcji czyli 13 977 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0659% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2019
Ten widget jest aktualnie używany
Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany

20.09.2019

AmRest Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi