RB 72/2018 Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego nowo wyemitowanych akcji AmRest
14-11-2018

W nawiązaniu do RB 65/2018 z dnia 12 października 2018 roku (skorygowanego dnia 5 listopada 2018 roku), AmRest Holdings SE (“AmRest”, “Spółka”) informuje o uchwałe Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW“) z dnia 14 listopada 2018 roku, zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.415.253 akcje zwykłe na okaziciela AmRest, o wartości nominalnej 0,10 EUR każda (rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „ES0105375002”). Wspomniane akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego dnia 16 listopada 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi