RB 72/2016 Uchwały Rady Nadzorczej AmRest o ponownym powołaniu Członków Zarządu
11-06-2016

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”)  informuje, że w dniu 10 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o ponownym powołaniu na stanowisko Członka Zarządu AmRest Pana Marka Chandler oraz Pana Drew O’Malley. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Panowie Mark Chandler oraz Drew O’Malley w przeszłości pełnili już funkcje Członków Zarządu AmRest. Ich mandaty wygasły dnia 7 czerwca 2016 roku.

 

Informacje na temat powołanych osób zarządzających:

 

Mark Chandler

Pan Mark Chandler jest absolwentem studiów z zakresu matematyki i ekonomii na Whitman College. Uzyskał również tytuł MBA z marketingu i finansów na Columbia Universty w USA.

Pan Mark Chandler rozpoczął pracę w Grupie Emitenta w 2008 roku na stanowisku Dyrektora Finansowego (Chief Financial Officer). Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansów, zarządzania i rozwoju biznesu.

Pan Chandler wcześniej pracował jako CFO w Waytronix Inc. (obecnie CUI Global Inc.), spółce publiczniej zajmującej się technologiami informatycznymi. Przez 23 lata pracował w Sara Lee Corporation, gdzie pełnił wiele funkcji zarządczych, w tym funkcję CEO ds. rozwoju biznesu w Europie oraz jako członek zarządu Sara Lee Apparel Europe. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w American Experess oraz w spółce General Foods.

Pan Chandler poinformował, że nie prowadzi działalności w jego ocenie konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do AmRest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Chandler nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Drew O’Malley

Pan Drew O’Malley jest absolwentem Goergetown University w Waszyngtonie i studiów MBA na Uniwersytecie Michigan Business School.

Pan Drew O’Malley jest jednym z pierwszych pracowników AmRest. Pracuje dla firmy od 1994 roku i pełnił dla Emitenta wiele funkcji zarządczych, takich jak: Dyrektor Marketingu, Dyrektor Operacyjny biznesu AmRest w Republice Czeskiej (Czech Operations Director), Dyrektor marki KFC (KFC Brand President), Dyrektor Zarządzający dla Starbucks (Managing Director of Starbucks), Dyrektor Operacyjny (Chief Operating Officer) oraz Dyrektor Dywizji Europa Centralna (CE Division President). Obecnie Pan O’Malley obejmuje stanowisko Dyrektora ds. Cyfrowych (Chief Digital Officer).

Pan Drew O’Malley wcześniej pracował w McKinsey & Company, American Express Company oraz Citibanku.

Pan O’Malley poinformował, że nie prowadzi działalności w jego ocenie konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do AmRest jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan O’Malley nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi