RB 72/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
27-05-2015

W nawiązaniu do RB 43/2015 z dnia 11.04.2015 r., RB 45/2015 z dnia 15.04.2015 r., RB 46/2015 z dnia 16.04.2015 r. oraz RB 47/2015 z dnia 17.04.2015 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 26 maja 2015 roku transakcji zbycia 9 002 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 26 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 0,00 PLN – 9 002 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 18 442 opcji (4 952 nadanych po cenie 47,60 PLN, 1 480 nadanych po cenie 70,00 PLN, 3 000 nadanych po cenie 72,50 PLN, 400 nadanych po cenie 81,00 PLN, 360 nadanych po cenie 81,82 PLN, 5 250 nadanych po cenie 86,00 PLN oraz 3 000 nadanych po cenie 96,50 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 r.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0424% kapitału zakładowego Spółki czyli 9 002 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 52 346 akcji czyli 52 346 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,2468% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
  1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

    Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

    Następna podpowiedź
  2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

    Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

    Następna podpowiedź
  3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

    Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

    Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

    Zamknij podpowiedzi