RB 60/2016 Notyfikacja od pełnomocnika FCapital Dutch B.V.
07-06-2016

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2016 roku informacji od Pana José Paréz Gutiérrez, działającego stosownie do Art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z Art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), że w dniu 4 czerwca 2016 roku tj. w dzień wejścia w życie noweli do Ustawy o ofercie z dnia 31 marca 2016 roku był i nadal jest pełnomocnikiem upoważnionym do rachunku papierów wartościowych (uprawnionym do działania wyłącznie razem z drugą upoważnioną osobą) spółki prawa holenderskiego FCapital Dutch B.V. z siedzibą w Amsterdamie, na którym zapisane jest 6.726.790 akcji AmRest reprezentujących 31,71% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 6.726.790 głosów na walnym zgromadzeniu AmRest stanowiących 31.71% ogólnej liczby głosów.

Oprócz akcji Spółki zapisanych na rachunku, do którego Pan José Paréz Gutiérrez posiada pełnomocnictwo, nie posiada on żadnych innych akcji AmRest. Pan José Paréz Gutiérrez poinformował również, że nie kontroluje żadnych podmiotów zależnych, które posiadają akcje w Spółce oraz że nie zawarto umów, o których mowa w Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany

24.09.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi