RB 57/2018 Uchwały KDPW w sprawie podwyższenia wartości nominalnej akcji AmRest oraz podziału akcji („splitu”)
28-09-2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 30/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku oraz RB 54/2018 z dnia 21 września 2018 roku, AmRest Holdings SE (“AmRest”, “Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 27 września 2018 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) uchwały o rejestracji w KDPW podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki z 0,01 EUR na 1 EUR zaplanowanej na 2 października 2018 r. oraz uchwały o rejestracji w KDPW  zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 EUR do 0,1 EUR poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 („split”). Datę przeprowadzenia splitu wyznaczono na 3 października 2018 r. W rezultacie operacji łączna liczba akcji Spółki będących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wzrośnie do 212 138 930, każda o wartości nominalnej 0,1 EUR.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi