RB 56/2015 Ujawnienie stanu posiadania – ING OFE (17,11%)
07-05-2015

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 6 maja 2015 roku od akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) powiadomienia,  że w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 29 kwietnia 2015 roku, Fundusz posiada 3 629 848 akcji AmRest, co stanowi 17,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 3 629 848 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest, tj. 17,11% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcjami Fundusz posiadał 3 755 848 akcji AmRest, co stanowiło 17,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało Fundusz do 3 755 848 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest, tj. 17,70% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi