RB 55/2018 Przedterminowy wykup obligacji
28-09-2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 73/2014 z dnia 11 września 2014 roku oraz RB 49/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2018 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu 14 000 obligacji serii AMRE04100919 („Obligacje”), zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej 140 000 000 złotych.

Obligacje zostały wyemitowane przez AmRest w dniu 10 września 2014 roku. Pierwotny termin ich wykupu był ustalony na 10 września 2019 roku.

Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta został przeprowadzony poprzez wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie liczonej według wartości nominalnej Obligacji, równej iloczynowi ilości wykupowanych Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększonej o naliczone odsetki oraz premię z tytułu wcześniejszego wykupu, obliczonych zgodnie z pkt 3 i pkt 4 Warunków Emisji Obligacji. Wykup Obligacji został zrefinansowany środkami kredytowymi.

Z chwilą wykupu obligacje zostały umorzone, co spowodowało definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających (stosownie do art. 74 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach).

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi