RB 55/2016 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
01-06-2016

W nawiązaniu do  RB 207/2015 z dnia 04.12.2015 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 31 maja 2016 roku transakcji zbycia 576 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 31 maja 2016 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 70,00 PLN – 240 akcji,

- 81,00 PLN – 100 akcji,

- 81,82 PLN – 120 akcji,

- 0,00 PLN –116 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 180 opcji (80 nadanych po cenie 81,00 PLN oraz 100 nadanych po cenie 81,82 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0027% kapitału zakładowego Spółki czyli 576 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 53 127 akcje czyli 53 127 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,2504% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2020 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2020
Ten widget jest aktualnie używany

15.05.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2020 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi