RB 54/2018 Podwyższenie wartości nominalnej akcji Spółki oraz podział akcji („split”)
21-09-2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 30/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku dotyczącego informacji o uchwałach powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 6 czerwca 2018 roku, AmRest Holdings SE (“AmRest”, “Spółka”) informuje o zarejestrowaniu w Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil) w Madrycie podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki do 1 EUR na każdą akcję przy wykorzystaniu pozycji kapitału zapasowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej, a następnie o zmniejszeniu wartości nominalnej akcji z 1 EUR do 0,1 EUR poprzez podział liczby akcji przyznając 10 nowych akcji za jedną starą akcję („split”) bez zmiany wysokości kapitału zakładowego. W rezultacie, liczba akcji Spółki wyniesie 212 138 930, o wartości nominalnej 0.1 EUR każda. Wspomniana wyżej rejestracja nastąpiła dnia 20 września 2018 roku.

Spółka obecnie finalizuje wymagane procedury przed KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poinformuje rynek o ostatecznym dniu, kiedy akcje Spółki będą notowane z uwzględnieniem powyższych zmian. Do momentu rejestracji w KDPW, ilość akcji Spółki w obrocie wynosi 21 213 893.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi