RB 51/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
23-05-2014

W nawiązaniu do RB 19/2014 z dnia 02.04.2014 r., RB 20/2014 z dnia 03.04.2014 r., RB 22/2014 z dnia 04.04.2014 r., RB 23/2014 z dnia 05.04.2014 r., RB 24/2014 z dnia 08.04.2014 r., RB 25/2014 z dnia 09.04.2014 r., RB 26/2014 z dnia 11.04.2014 r., RB 27/2014 z dnia 12.04.2014 r., RB 29/2014 z dnia 23.04.2014 r., RB 31/2014 z dnia 24.04.2014 r., RB 32/2014 z dnia 25.04.2014 r., RB 39/2014 z dnia 13.05.2014 r., RB 40/2014 z dnia 14.05.2014 r., RB 42/2014 z dnia 15.05.2014 r., RB 44/2014 z dnia 16.05.2014 r., RB 45/2014 z dnia 20.05.2014 r., RB 47/2014 z dnia 21.05.2014 r., RB 48/2014 z dnia 22.05.2014 r. oraz RB 49/2014 z dnia 23.05.2014 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że dnia 23 maja 2014 roku został powiadomiony o zawarciu w dniu 21 maja 2014 r. transakcji zbycia 2400 akcji własnych po cenie 47,60 PLN z akcję uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich.  Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 21 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

2) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0113% kapitału zakładowego Spółki czyli 2400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

3) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 600 akcji czyli 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0028% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi