RB 49/2018 Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji
20-08-2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 73/2014 z dnia 11 września 2014 roku i zgodnie z pkt 4.2 Warunków Emisji Obligacji serii AMRE04100919, AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2018 roku Spółka planuje dokonać przedterminowego wykupu 14 000 obligacji serii AMRE04100919 („Obligacje”), zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej 140 000 000 złotych.

Obligacje zostały wyemitowane przez AmRest w dniu 10 września 2014 roku. Pierwotny termin ich wykupu był ustalony na 10 września 2019 roku.

Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie liczonej według wartości nominalnej Obligacji, równej iloczynowi ilości wykupowanych Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększonej o naliczone odsetki oraz premię z tytułu wcześniejszego wykupu, obliczonych zgodnie z pkt 3 i pkt 4 Warunków Emisji Obligacji. Wykup Obligacji zostanie zrefinansowany środkami kredytowymi.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi