RB 48/2017 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
24-03-2017

W nawiązaniu do RB 204/2016 z dnia 15.12.2016 r., RB 206/2016 z dnia 16.12.2016 r., RB 208/2016 z dnia 16.12.2016 r., RB 210/2016 z dnia 20.12.2016 r., RB 214/2016 z dnia 21.12.2016 r., RB 215/2016 z dnia 22.12.2016 r., RB 218/2016 z dnia 23.12.2016 r., RB 219/2016 z dnia 25.12.2016 r., RB 20/2017 z dnia 27.01.2017 r., RB 23/2017 z dnia 28.01.2017 r., RB 24/2017 z dnia 31.01.2017 r. oraz RB 27/2017 z dnia 01.02.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 23 marca 2017 roku transakcji zbycia 20 000 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 23 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 0,00 PLN. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 29 121 opcji nadanych po cenie 102,79 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 Regulaminu Planu Opcji Menadżerskich przyjętego uchwałą nr 5/04/2015 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0943% kapitału zakładowego Spółki czyli 20 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 32 060 akcji czyli 32 060 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,1511% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi