RB 48/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
17-04-2015

W nawiązaniu do RB 130/2014 z dnia 13.12.2014 r., RB 132/2014 z dnia 16.12.2014 r., RB 133/2014 z dnia 17.12.2014 r., RB 136/2014 z dnia 18.12.2014 r., RB 137/2014 z dnia 19.12.2014 r., RB 138/2014 z dnia 19.12.2014 r., RB 3/2015 z dnia 08.01.2015 r., RB 5/2015 z dnia 09.01.2015 r., RB 6/2015 z dnia 10.01.2015 r., RB 7/2015 z dnia 13.01.2015 r., RB 8/2015 z dnia 14.01.2015 r., RB 12/2015 z dnia 15.01.2015 r., RB 13/2015 z dnia 16.01.2015 r., RB 19/2015 z dnia 19.03.2015 r., RB 20/2015 z dnia 20.03.2015 r., RB 21/2015 z dnia 20.03.2015 r., RB 22/2015 z dnia 24.03.2015 r., RB 23/2015 z dnia 25.03.2015 r., RB 24/2015 z dnia 26.03.2015 r., RB 25/2015 z dnia 27.03.2015 r., RB 26/2015 z dnia 27.03.2015 r., RB 28/2015 z dnia 31.03.2015 r., RB 30/2015 z dnia 01.04.2015 r., RB 32/2015 z dnia 02.04.2015 r., RB 34/2015 z dnia 03.04.2015 r., RB 37/2015 z dnia 08.04.2015 r., RB 39/2015 z dnia 09.04.2015 r. oraz RB 41/2015 z dnia 10.04.2015 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 17 kwietnia 2015 roku transakcji zbycia 57 611 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 17 kwietnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 48,40 PLN – 560 akcji;

- 70,00 PLN – 20 akcji;

- 78,00 PLN – 180 akcji;

- 81,00 PLN – 110 akcji;

- 83,43 PLN – 56 450 akcji;

- 0,00 PLN – 291 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 762 opcji (282 nadanych po cenie 70,00 PLN, 300 nadanych po cenie 78,00 PLN i 180 nadanych po cenie 81,00 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 r.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,2716% kapitału zakładowego Spółki czyli 57 611 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 16 827 akcji czyli 16 827 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0793% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi