RB 44/2018 Umowa Ramowa z KFC France
27-07-2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 25/2018 z dnia 24 maja 2018 roku AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 26 lipca 2018 roku Umowy Ramowej pomiędzy AmRest Opco SAS („AmRest Opco”), AmRest Leasing SAS i AmRest Estate SAS (razem: „Kupujący”), a KFC France SAS (“KFC France”) i NOVO BL (razem: „Sprzedający”).

Przedmiotem Umowy Ramowej jest nabycie przez Kupującego 15 restauracji KFC („Biznes KFC”) prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne oraz podpisanie przez AmRest Opco oraz KFC France standardowych Umów Franczyzowych dla każdej z przejętych restauracji. Spodziewana cena sprzedaży to ok. 33,3 mln EUR. Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji.

Szacowane przychody nabywanych restauracji za rok 2017 roku wyniosły około 40 mln EUR.

Intencją stron jest zakończenie transakcji (połączone z transferem aktywów biznesu KFC oraz zapłatą ceny zakupu) do końca 2018 roku („Finalizacja”). Finalizacja uzależniona będzie od podpisania dodatkowych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania restauracji po Finalizacji, konsultacji z radą pracowniczą i komitetem ds. zdrowia i bezpieczeństwa KFC France oraz nie wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków („Material Adverse Change”).

Dodatkowo Spółka informuje o podpisaniu w dniu 26 lipca 2018 roku Umowy Rozwoju pomiędzy AmRest Opco oraz KFC France ustanawiającej plany rozwoju marki KFC na rynku francuskim. Zgodnie z umową tą intencją AmRest Opco jest otwarcie około 150 restauracji do końca 2023 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi