RB 43/2017 Wstępne wiążące porozumienie pomiędzy AmRest i KFC France
15-03-2017

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 15 marca 2017 roku wstępnego wiążącego porozumienia („Head of Terms”) z KFC France SAS  (“KFC France”) określającego główne warunki, na jakich ma dojść do zawarcia transakcji, której przedmiotem będzie (i) nabycie przez AmRest 42 restauracji KFC (Biznes KFC) prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne oraz (ii) podpisanie przez Spółkę oraz KFC France Umowy Rozwoju oraz standardowych Umów Franczyzowych dla każdej z przejętych restauracji (łącznie: „Planowana Transakcja”).

Cena zakupu będzie uzależniona od wyniku badania due diligence, które zostanie przeprowadzone przez AmRest.

Intencją Spółki i KFC France jest podpisanie ostatecznych umów wymaganych do zamknięcia Planowanej Transakcji nie później niż do 30 kwietnia 2017 roku oraz jej finalizacja (połączona z transferem aktywów Biznesu KFC oraz zapłatą ceny zakupu) nie później niż do 30 czerwca 2017 roku. W przypadku gdy  nie dojdzie do zawarcia ostatecznych umów do dnia 1 sierpnia 2017 roku Head of Terms ulegnie rozwiązaniu (chyba, że strony postanowią inaczej).

Zarząd AmRest widzi duży potencjał do rozwoju marki KFC w Europie Zachodniej. Nabycie francuskiego Biznesu KFC przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa z Yum! Brands, utwierdzi pozycję AmRest jako wiodącego operatora restauracji w Europie, jak również przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej dla akcjonariuszy Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi