RB 42/2018 Umowa Zakupu Udziałów – TELE PIZZA, S.A.U.
26-07-2018

AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje o podpisaniu w dniu 26 lipca 2018 roku Umowy Zakupu Udziałów (“SPA”) pomiędzy AmRest Sp. z o.o. („AmRest Poland”) oraz TELE PIZZA, S.A.U. (“Sprzedający”). Przedmiotem umowy jest nabycie przez AmRest 100% udziałów w TELEPIZZA POLAND" Sp. z o.o. (“Telepizza Polska”) za łączną cenę sprzedaży ok. 8 mln EUR. Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji.

Telepizza Polska jest master-franczyzobiorcą marki Telepizza w Polsce. Obecnie Telepizza Polska prowadzi 107 restauracji, z których 71 zarządzane jest przez franczyzobiorców. Restauracje własne (36 lokali) prowadzone są przez Telepizza Polska, spółkę w 100% zależną od Sprzedającego. W roku fiskalnym 2017 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. 103 mln PLN. Szacowane skonsolidowane przychody Telepizza Polska wyniosły około 73 mln PLN.

Intencją stron jest zakończenie transakcji w ciągu najbliższych miesięcy („Finalizacja”).

Finalizacja umowy zależeć będzie od spełnienia szeregu warunków, a w szczególności: uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego (UOKIK) oraz banków finansujących działalność obu stron SPA, podpisania umowy licencyjnej ze Sprzedającym uprawniającej Telepizza Polska do korzystania ze znaków towarowych, oraz braku wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków („Material Adverse Change”)

Nabycie Telepizza Polska jest kolejnym milowym krokiem na drodze do osiągnięcia pozycji lidera w segmencie „pizza” w Europie zarówno w kanale dine-in, jak i Delivery.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi