RB 4/2016 Transakcje na akcjach AmRest dokonane pośrednio przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest
08-01-2016

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2016 roku otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki („Członek Rady Nadzorczej”), będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez podmiot kontrolowany przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej („Spółka A”) w dniu 5 stycznia 2016 roku przeniesienia przez Spółkę A posiadanych przez nią 404 000 akcji AmRest w drodze wkładu kapitałowego (aport) do spółki w 100% od niej zależnej („Spółka B”). Wartość jednej akcji została ustalona na 188,20 PLN. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w Luksemburgu.

Tego samego dnia, 5 stycznia 2016 roku, Spółka B dokonała przeniesienia 404 000 akcji AmRest tytułem wkładu kapitałowego do spółki od siebie zależnej („Spółka C”). Wartość jednej akcji została ustalona na 188,20 PLN. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym w Luksemburgu.

W wyniku powyższych transakcji Spółka C, której podmiotem dominującym jest Spółka A bezpośrednio kontrolowana przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, stała się akcjonariuszem AmRest posiadającym 404 000 akcji Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi