RB 38/2018 Wiążąca oferta pomiędzy AmRest Tag, Bloom Motion, S.L. oraz Panem Johann Spielthenner
16-07-2018

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 16 lipca 2018 roku wiążącej oferty („Oferta”) między AmRest Tag, S.L.U. („AmRest Tag”, spółka w 100% zależna od AmRest), a Bloom Motion, S.L. oraz Panem Johann Spielthenner („Sprzedający”), określającej główne warunki, na jakich ma dojść do podpisania Umowy Zakupu Udziałów („SPA”), której przedmiotem będzie nabycie przez AmRest Tag od Sprzedających 100% udziałów w spółkach Bacoa Holding, S.L. i Black Rice, S.L. (łącznie "Przejmowane Spółki").

Przejmowane Spółki prowadzą sieć sześciu restauracji segmentu „premium burger” pod marką BACOA w Hiszpanii (w Barcelonie i Madrycie), zarówno w formacie restauracji własnych jak i franczyzowych.

Oferta zakłada cenę zakupu wynoszącą ok. 3,7 miliona euro, skorygowaną o saldo gotówki i zadłużenia.

Intencją stron Oferty jest podpisanie SPA oraz finalizacja transakcji w ciągu kilku nadchodzących tygodni.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2020 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2020
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi