RB 37/2016 Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Quick Service Logistics Hungaria Bt
20-05-2016

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 20 maja 2016 roku umowy dystrybucji („Umowa”) pomiędzy spółkami zależnymi AmRest - AmRest Kft oraz AmRest Kávézó Kft (łącznie „Spółki zależne”) oraz Quick Service Logistics Hungaria Bt („QSL”, „Dystrybutor”).

Na podstawie Umowy QSL zajmował się będzie zakupami, magazynowaniem i sprzedażą produktów dla restauracji operowanych przez Spółki zależne na terytorium Węgier.

Szacunkowa wartość Umowy to 167 milionów złotych (12 miliardów HUF). Umowa została podpisana na okres od dnia 30 maja 2016 roku do dnia 31 maja 2019 roku z możliwością przedłużenia na okres dodatkowych dwóch lat.

Podpisanie Umowy wynika między innymi z realizowanej przez Spółkę strategii zwiększania stopnia konsolidacji dystrybucji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Umowa została uznana za umowę znaczącą z uwagi na wartość kontraktu, który przekracza 10% wartości kapitałów własnych AmRest na dzień 31 grudnia 2013 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi