RB 36/2014 Sprostowanie Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2014 roku dotyczące wpływów z tytułu pożyczek
09-05-2014

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że w Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2014 roku, będącym częścią Raportu Kwartalnego za pierwszy kwartał 2014 roku, opublikowanym dzisiaj (9 maja 2014), wkradł się błąd pisarski.

Korekta dotyczy kwot zawartych w Skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za 3 miesiące kończące się 31 marca 2014 roku:

W wierszu „wpływy z tytułu pożyczek” za 3 miesiące kończące się 31 marca 2014 roku:

Było: „-”  

Winno być: „33 944”

W wierszu „spłata udzielonych pożyczek” za 3 miesiące kończące się 31 marca 2014 roku:

Było: „33 944”

Winno być: „-”

Skorygowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2014 roku zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki dzisiaj, tj. 9 maja 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany

24.09.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi