RB 29/2018 Rozwiązanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych z BDO Sp. z o. o.
05-06-2018

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Emitent”) informuje o rozwiązaniu za porozumieniem stron w dniu 5 czerwca 2018 roku umowy z dnia 4 lipca 2017 roku („Umowa”), na mocy której spółka BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, była upoważniona do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017 – 2019.

Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 5 czerwca 2018 roku.

Przyczyną rozwiązania Umowy była rejestracja statutowej siedziby AmRest w Hiszpanii, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym 18/2018 w dniu 14 marca 2018 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2020 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2020
Ten widget jest aktualnie używany

07.09.2020

Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszą połowę roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi