RB 275/2017 Korekta RB 275/2017 Nabycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
30-11-2017

Korekta w związku z omyłkowym podaniem nieprawidłowej liczby akcji (oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu) będących w posiadaniu Spółki po dokonaniu transakcji. Prawidłowa treść raportu poniżej.

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 27 listopada 2017 roku transakcji nabycia 1 664 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 29 listopada 2017roku.

Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.

Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji:

1) Średnia cena nabycia akcji 369,02 PLN,

2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01,               

3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0078% kapitału zakładowego Spółki czyli 1 664 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 125 874 akcji czyli 125 874 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5934% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dodatkowo Zarząd AmRest informuje, iż w wyniku opisanej powyżej omyłki w raportach bieżących nr RB 278/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz RB 279/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. została podana nieprawidłowa łączna ilość posiadanych przez Spółkę akcji własnych oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu AmRest. Prawidłowe ilości znajdują się w załączonej tabeli.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Stan posiadania akcji własnych 27-29.11.2017
plik PDF
rozmiar: 190.2 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany

24.09.2020

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2020
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi