RB 27/2018 Finalizacja Ramowej Umowy Franczyzowej oraz Umowy nabycia aktywów z Pizza Hut Rosja
01-06-2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. (skorygowanego dnia 7 maja 2018 r.) AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o finalizacji w dniu 1 czerwca 2018 r. Ramowej Umowy Franczyzowej  ("MFA") z dnia 30 kwietnia 2018 r. pomiędzy AmRest (następnie scedowaną w dniu 25 maja 2018 r. na AmRest OOO będącą spółką zależną od AmRest) i Pizza Hut Europe S.à.r.l. („PH Europe”) oraz finalizacji Umowy nabycia aktywów („APA”) z dnia 30 kwietnia 2018 r. pomiędzy Pizza Company OOO, będącej spółką zależną od AmRest, a Yum Restaurants International Russia and CIS LLC („PH Russia”)

W wyniku finalizacji MFA AmRest OOO stanie się wyłącznym master-franczyzobiorcą dla marki Pizza Hut w Rosji, Azerbejdżanie i Armenii. Ponadto, AmRest OOO obejmie rolę franczyzodawcy dla  29 restauracji aktualnie prowadzonych przez niezależnych sub-franczyzobiorców w wymienionych krajach.

W ramach ograniczenia kosztów budowania skali biznesu, wprowadzono mechanizm obniżający opłaty ponoszone przez AmRest OOO na rzecz PH Europe („Zredukowane Opłaty”), przy założeniu że spółka ta spełni określone warunki zawarte w MFA dotyczące otwierania i prowadzenia restauracji Pizza Hut typu Dine In, Express oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, który zawiera minimalną liczbę otwarć w poszczególnych latach obowiązywania Ramowej Umowy. Jeśli AmRest OOO nie wypełni obowiązków wynikających z planu rozwoju, PH Europe będzie uprawnione do podniesienia Zredukowanych Opłat lub do rozwiązania MFA. Intencją stron jest otwarcie na rynku rosyjskim ponad 200 restauracji Pizza Hut w okresie 5 lat.

Ramowa Umowa Franczyzowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełnieniu określonych warunków.

Jednocześnie AmRest informuje, że w wyniku finalizacji APA Pizza Company nabyła aktywa wykorzystywane obecnie do prowadzenia 16 restauracji Pizza Hut formatu Pizza Hut Express oraz Pizza Hut Delivery w Moskwie.

W związku z finalizacją Umów oraz umów im towarzyszących spółki zależne AmRest zapłacą PH Russia 142,6 mln rubli (2 mln euro).

Zdaniem kadry zarządzającej AmRest, marka Pizza Hut ma duży potencjał do rozwoju na rynku rosyjskim. Uzyskanie praw master-franczyzobiorcy przyczyni się do zacieśnienia partnerstwa z Yum! Brands oraz umocni pozycję AmRest na rynku restauracyjnym w Rosji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi