RB 269/2017 Wykonanie transakcji odkupu od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii
23-11-2017

W nawiązaniu do RB 239/2017 z dnia 16 października 2017 roku („Żądanie wykupu 550.000 akcji w związku z przeniesieniem siedziby do Hiszpanii”), RB 249/2017 z dnia 20 października 2017 roku („Zgłoszenie chęci odkupu 550.000 akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii”), RB 260/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku („Odkup 550.000 akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii”) oraz RB 265/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku („Uchwała Zarządu w sprawie przydziału akcji będących przedmiotem odkupu od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii”), Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu dnia 22 listopada 2017 roku umowy między Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („Nationale-Nederlanden”), FCapital Lux S.à.r.l. („FCapital”) oraz AmRest dotyczącej odkupu 550.000 akcji od akcjonariusza Nationale-Nederlanden, który głosował przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii przez FCapital.

Zgodnie z powyższą umową AmRest zwrócił na rachunek FCapital kwotę równą cenie wszystkich 550.000 akcji - 198.907.500 złotych, którą uprzednio, zgodnie z art. 18.4 w zw. z art. 48 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczychi spółce europejskiej, FCapital wpłacił na rachunek bankowy Spółki zgłaszając chęć odkupu.

 

Jednocześnie Zarząd informuje o wykonaniu i rozliczeniu w dniu 23 listopada 2017 roku transakcji odkupu przez FCapital 550.000 akcji AmRest od Nationale-Nederlanden po cenie 361,65 zł za akcję (łączna cena: 198.907.500 złotych).

 

 

 Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 6 w zw. z art. 48 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi