RB 265/2017 Uchwała Zarządu w sprawie przydziału akcji będących przedmiotem odkupu od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii
21-11-2017

W związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) z dnia 5 października 2017 roku w sprawie transgranicznego przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii, oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 3”) oraz w nawiązaniu do RB 239/2017 z dnia 16 października 2017 roku („Żądanie wykupu 550.000 akcji w związku z przeniesieniem siedziby do Hiszpanii”), RB 249/2017 z dnia 20 października 2017 roku („Zgłoszenie chęci odkupu 550.000 akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii”) oraz RB 260/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku („Odkup 550.000 akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii”), Zarząd AmRest informuje, iż dnia 21 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji będących przedmiotem odkupu od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko Uchwale nr 3. Działając na podstawie art. 18 ust. 5 w zw. z art. 48 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej Zarząd przydzielił wszystkie 550 000 akcji, których odkupu zażądał akcjonariusz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, spółce FCapital Lux S.à.r.l., działającej pod prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités. Łączna cena akcji będących przedmiotem odkupu wynosi 198.907.500 złotych.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 5 w zw. z art. 48 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2019 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja- Telekonferencja Zarządu z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2019
Ten widget jest aktualnie używany

05.08.2019

Raport Zrównoważonego Rozwoju AmRest 2018
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi