RB 260/2017 Odkup 550.000 akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii
10-11-2017

W nawiązaniu do RB 239/2017 z dnia 16 października 2017 roku („Żądanie wykupu 550.000 akcji w związku z przeniesieniem siedziby do Hiszpanii”) oraz RB 249/2017 z dnia 20 października 2017 roku („Zgłoszenie chęci odkupu 550.000 akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Hiszpanii”), Zarząd AmRest Holdings SE  („Spółka”) informuje, iż w przewidzianym przepisami terminie tj.do dnia 9 listopada 2017 roku nie otrzymał innych ofert wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki za granicę, do Hiszpanii, oraz zmiany Statutu Spółki i zgłosili żądanie wykupu swoich akcji.

W związku z powyższym FCapital Lux S.à.r.l jest jedynym podmiotem, który zgłosił ofertę odkupu wszystkich 550.000 akcji od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, oraz wpłacił należność równą cenie wszystkich akcji na rachunek bankowy Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi