RB 25/2018 Wstępne wiążące porozumienie pomiędzy AmRest i KFC France
24-05-2018

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 23 maja 2018 roku wstępnego wiążącego porozumienia („Head of Terms”) między AmRest Opco SAS („AmRest Opco”), a KFC France SAS (“KFC France”) określającego główne warunki, na jakich ma dojść do zawarcia transakcji, której przedmiotem będzie (i) nabycie przez AmRest Opco 15 restauracji KFC (Biznes KFC) prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne oraz (ii) podpisanie standardowych Umów Franczyzowych dla każdej z przejętych restauracji (łącznie: „Planowana Transakcja”).

Cena zakupu za nabycie Biznesu KFC będzie uzależniona od wyniku badania due diligence, które zostanie przeprowadzone przez AmRest.

Intencją Spółki i KFC France jest podpisanie ostatecznych umów wymaganych do zamknięcia Planowanej Transakcji nie później niż do 31 lipca 2018 roku oraz jej finalizacja (połączona z transferem aktywów Biznesu KFC oraz zapłatą ceny zakupu) nie później niż do 30 września 2018 roku. W przypadku gdy  nie dojdzie do zawarcia ostatecznych umów do dnia 31 grudnia 2018 roku Head of Terms ulegnie rozwiązaniu (chyba, że strony postanowią inaczej).

AmRest widzi duży potencjał do rozwoju marki KFC w Europie Zachodniej. Nabycie francuskiego Biznesu KFC przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa z Yum! Brands, utwierdzi pozycję AmRest jako wiodącego operatora restauracji w Europie, jak również przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej dla akcjonariuszy Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi