RB 251/2017 Wstępne wyniki sprzedaży w trzecim kwartale 2017 roku
23-10-2017

AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest („Grupa”) wyniosły w trzecim kwartale 2017 roku („Q3 2017”) 1 356 mln zł i były o 17,1% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 18,0%.

Na dynamikę sprzedaży Grupy w Q3 2017 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca 2017 roku, sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 roku, sieci Pizza Hut w Niemczech w dniu 31 lipca 2017 roku oraz spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 roku (łącznie 51 mln zł przychodów w Q3 2017). Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w Q3 2017 wzrosły o 12,7%.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q3 2017 686 mln zł, co stanowi wzrost o 17,1% w porównaniu do Q3 2016. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 16,9%.

Przychody dywizji rosyjskiej w Q3 2017 wyniosły 141 mln zł i były o 12,5% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 10,2% w porównaniu do Q3 2016.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q3 2017 kształtowała się na poziomie 447 mln zł i była o 19,0% wyższa, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 21,3%.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w Q3 2017 247 mln zł i były o 14.4% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej dynamika wyniosła 16,7%.

Przychody na rynku chińskim w Q3 2017 osiągnęły poziom 68 mln zł i były o 15,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 23,6% w walutach lokalnych).

Przychody segmentu Unallocated w Q3 2017 wyniosły 14 mln zł i były o 18,3% wyższe, niż przed rokiem.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Wstępne wyniki sprzedaży Q3 2017
plik PDF
rozmiar: 173.1 KB
Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q1 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

12.05.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał 2021 (EN)
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi