RB 23/2018 Podpisanie Ramowej Umowy Franczyzowej oraz Umowy nabycia aktywów pomiędzy AmRest i Pizza Hut Rosja
04-05-2018

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 27 kwietnia 2018 roku Ramowej Umowy Franczyzowej ("MFA") z Pizza Hut Europe S.à.r.l. („PH Europe”). Przedmiotem umowy jest uzyskanie przez AmRest praw master-franczyzobiorcy dla marki Pizza Hut w Rosji, Azerbejdżanie i Armenii („Terytorium”). Po sfinalizowaniu umowy Spółka nabędzie wyłączne prawo do udzielania franczyzy na prowadzenie restauracji Pizza Hut podmiotom trzecim na Terytorium. Ponadto, AmRest obejmie rolę franczyzodawcy dla około 30 restauracji prowadzonych przez kilku sub-franczyzobiorców w wymienionych krajach.

W ramach ograniczenia kosztów budowania skali biznesu, wprowadzono mechanizm obniżający opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz PH Europe („Zredukowane Opłaty”), przy założeniu że Spółka spełni określone warunki zawarte w MFA dotyczące otwierania i prowadzenia restauracji Pizza Hut typu Dine In, Express oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, który zawiera minimalną liczbę otwarć w poszczególnych latach obowiązywania Ramowej Umowy. Jeśli AmRest nie wypełni obowiązków wynikających z planu rozwoju, PH Europe będzie uprawnione do podniesienia Zredukowanych Opłat lub do rozwiązania MFA. Intencją AmRest jest otwarcie na rynku rosyjskim ponad 200 restauracji Pizza Hut w okresie 5 lat.

Ramowa Umowa Franczyzowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełnieniu określonych warunków.

Jednocześnie AmRest informuje o podpisaniu w dniu 27 kwietnia 2018 roku Umowy nabycia aktywów („APA”) pomiędzy Pizza Company OOO, będącej spółką zależną od AmRest, a Yum Restaurants International Russia and CIS LLC („PH Russia”). Na mocy APA Pizza Company nabędzie aktywa wykorzystywane obecnie do prowadzenia 16 restauracji Pizza Hut formatu Pizza Hut Express oraz Pizza Hut Delivery w Moskwie. Szacowana cena zakupu wynosi 142,6 mln rubli (1,9 mln euro).

Intencją stron jest sfinalizowanie MFA i APA (połączone z transferem aktywów oraz podpisaniem umów towarzyszących niezbędnych do zapewnienia prawidłowego rozwoju sieci) w ciągu najbliższych miesięcy.

Zdaniem kadry zarządzającej AmRest, marka Pizza Hut ma duży potencjał do rozwoju na rynku rosyjskim. Uzyskanie praw master-franczyzobiorcy przyczyni się do zacieśnienia partnerstwa z Yum! Brands oraz umocni pozycję AmRest na rynku restauracyjnym w Rosji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi