RB 229/2017 - Umowa Kredytowa z Bank ‎Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A i Česká spořitelna
06-10-2017

Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje o podpisaniu w dniu 5 października 2017 roku Senior Term and Revolving Facilities Agreement („Umowa Kredytowa”) pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A oraz Česká spořitelna – łącznie "Kredytodawcy". AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.

Na podstawie Umowy Kredytowej, Kredytodawcy udzielają Kredytobiorcom kredytu łącznie w przybliżonej kwocie 430 milionów EUR, czyli około 1 848 milionów PLN (transze A-D, przyznane na moment podpisania Umowy Kredytowej), która może zostać powiększona o dodatkową kwotę około 145 milionów EUR, czyli około 623 milionów PLN (transze - E i F) po spełnieniu ustalonych przez strony warunków. Termin spłaty kredytu przypada na 30 września 2022 roku. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej dnia 10 września 2013 roku, na finansowanie rozwoju Spółki oraz zarządzanie kapitałem obrotowym.

Kwota kredytu (przyznana na moment podpisania Umowy Kredytowej) obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do 250 mln EUR, transza B w maksymalnej kwocie do 300 mln PLN, transza C w maksymalnej kwocie do 300 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie do 450 mln PLN. Dodatkowo Umowa Kredytowa obejmuje 2 transze kredytu, które mogą być przyznane przez Kredytodawcę w okresie jej obowiązywania: Transza E - 280 mln PLN, która może być przeznaczona na spłatę polskich obligacji oraz Transza F w wysokości 350 mln PLN, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne cele korporacyjne, w tym rozwój Spółki.

Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Umowy.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej z wyjątkiem części transzy A, która oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności na uzgodnionych poziomach. W szczególności AmRest zobowiązuje się do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q3
108MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Raport kwartalny Q3 2021 AmRest Holdings SE, skonsolidowany i jednostkowy
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany

10.11.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za trzeci kwartał 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi