RB 215/2017 Ujawnienie stanu posiadania – Gosha Holdings S.à.r.l.
20-09-2017

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 września 2017 roku informacji od:

 1. Gosha Holding S.à.r.l., spółki założonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, L-1528, 8A Boulevard de la Foire, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B202224 (dalej zwanej “Gosha”);

 2. PCMMM S.à r.l., spółki założonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, L-1528, 8A Boulevard de la Foire, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B207675 (dalej zwanej “PCMMM”);

 3. Metropolitan Properties International Sp. z o.o., spółki założonej zgodnie z prawem Polski, z siedzibą przy pl. Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Polska, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000190539 (dalej zwanej “MPI”);

 4. Pani Małgorzaty McGovern, legitymującej się polskim paszportem nr AS5472602 (dalej zwanej “Pani McGovern”);

 5. Pana Stevena Winegar legitymującego się amerykańskim paszportem nr 483732960 oraz hiszpańskim paszportem nr AA1337626  (dalej zwanego “Pan Winegar”);

iż w dniu 15 września 2017 r., w wyniku transakcji poza rynkiem regulowanym, Gosha kupiła 1.711.455 akcji AmRest reprezentujących ok. 8,07% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.711.455 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 8,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja”), w wyniku czego bezpośrednio zwiększyła swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do powyżej 10%.

Przed dokonaniem Transakcji Gosha posiadała 1.042.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 4,91% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.042.056  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Po dokonaniu Transakcji Gosha posiada 2.753.511 akcji Spółki reprezentujących ok. 12,98% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 2.753.511 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 12,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wyniku Transakcji podmioty dominujące Gosha tj. PCMMM podmiot bezpośrednio dominujący Gosha, MPI (podmiot bezpośrednio dominujący PCMMM) i podmiot pośrednio dominującym nad Gosha, Pani McGovern oraz Pan Winegar (podmioty ostatecznie dominujące) nabyły pośrednio 1.711.455 akcji Spółki reprezentujących ok. 8,07% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.711.455 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 8,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku czego pośrednio zwiększyły swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do powyżej 10%.

Przed dokonaniem Transakcji podmioty dominujące Gosha posiadały 1.042.056 akcji Spółki reprezentujących ok. 4,91% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 1.042.056  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Po dokonaniu Transakcji podmioty dominujące Gosha posiadają 2.753.511 akcji Spółki reprezentujących ok. 12,98% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 2.753.511 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 12,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Gosha poinformowała, że nie posiada żadnych podmiotów od niej zależnych.

PCMMM poinformowała, że podmioty od niej zależne inne niż Gosha nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

MPI poinformowała, że podmioty od niej zależne inne niż Gosha nie posiadają żadnych akcji w Spółce.

Pani McGovern and Pan Winiger informują, że podmioty od nich zależne inne niż Gosha nie posiadają (bezpośrednio) żadnych akcji w Spółce.

Ponadto, Gosha, PCMMM, MPI, Pani McGovern i Pan Winegar informują, każde z nich z osobna, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku („ustawa o ofercie”).

Dodatkowo, Gosha, PCMMM, MPI, Pani McGovern i Pan Winegar poinformowali, każde z nich z osobna, że nie posiadają, nie nabyły ani nie zbyły żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Łącznie posiadają, odpowiednio bezpośrednio i pośrednio jedynie 2.753.511 akcji Spółki reprezentujących ok. 12,98% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 2.753.511 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących ok. 12,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. 

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi