RB 212/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
09-12-2015

W nawiązaniu do RB 80/2015 z dnia 02.06.2015 r., RB 81/2015 z dnia 03.06.2015 r., RB 82/2015 z dnia 04.06.2015 r., RB 83/2015 z dnia 05.06.2015 r., RB 85/2015 z dnia 09.06.2015 r., RB 87/2015 z dnia 10.06.2015 r., RB 88/2015 z dnia 11.06.2015 r., RB 90/2015 z dnia 12.06.2015 r., RB 92/2015 z dnia 13.06.2015 r., RB 93/2015 z dnia 16.06.2015 r., RB 95/2015 z dnia 17.06.2015 r., RB 96/2015 z dnia 18.06.2015 r. oraz RB 97/2015 z dnia 18.06.2015 r., Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 8 grudnia 2015 roku transakcji zbycia 46 628 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 8 grudnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 83,43 PLN – 10 099 akcji,

- 0,00 PLN – 36 529 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 63 154 opcji nadanych po cenie 83,43 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 r.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,2198% kapitału zakładowego Spółki czyli 46 628 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 129 021 akcji czyli 129 021 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,6082% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2018 Q4
49 321TYS. EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2019
Ten widget jest aktualnie używany
Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany

20.09.2019

AmRest Capital Markets Day
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi