RB 21/2014 Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Quick Service Logistics Polska Sp. z o.o. sp.k.
04-04-2014

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje o zawarciu w dniu 3 kwietnia 2014 roku umowy dystrybucji („Umowa”) pomiędzy spółkami zależnymi AmRest - AmRest Sp. z o.o. i AmRest Coffee Sp. z o.o. („Spółki Zależne”) oraz Quick Service Logistics Polska Sp. z o.o. sp.k. („QSL”, „Dystrybutor”).

Na podstawie Umowy QSL zajmował się będzie zakupami, magazynowaniem i sprzedażą produktów dla restauracji operowanych przez Spółki Zależne na terytorium Polski.

Szacunkowa wartość Umowy to 1,5 (półtora) miliarda PLN. Umowa została podpisana na okres od dnia 30 września 2014 roku do dnia 4 października 2020 roku.

Umowa przewiduje karę umowną na rzecz QSL od Spółek Zależnych w wysokości 1 000 000 (jeden milion) EUR w przypadku rozwiązania Umowy z wyłącznej winy AmRest w sytuacjach określonych w Umowie tj. w przypadku, gdy Spółki Zależne zalegają z zapłatą wymagalnych i bezspornych należności na rzecz QSL i nie dokonają zapłaty pomimo wdrożenia określonej w Umowie procedury oraz w przypadku, gdy Spółki Zależne wydzierżawią lub sprzedadzą całe przedsiębiorstwo lub w jakikolwiek inny sposób utracą możliwość zarządzania lub administrowania nim. Kara umowna, do zapłaty której zobowiązany jest AmRest w celu pokrycia kosztów Dystrybutora poniesionych na inwestycję w pojazdy i infrastrukturę niezbędne do świadczenia Usług objętych Umową, wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu rozwiązania Umowy z wyłącznej winy AmRest. QSL nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanej kary umownej. Po upływie czterech lat obowiązywania Umowy kara umowna ulegnie zmniejszeniu do EUR 500 000, a po upływie pięciu lat AmRest będzie z niej zwolniony.

Umowa została uznana za umowę znaczącą z uwagi na wartość kontraktu, który przekracza 10% wartości kapitałów własnych AmRest na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi