RB 20/2016 - Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, BZ WBK, BGŻ BNP Paribas i ING Bank Śląski
06-05-2016

Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, w nawiązaniu do Umowy Kredytowej („Umowa”) opisanej w RB 61/2013 z dnia 10 września 2013 roku,  o podpisaniu w dniu 6 maja 2016 roku Aneksu do Umowy, wprowadzającego zmodyfikowany tekst umowy kredytowej („Zmodyfikowana Umowa”), pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. i ING Bank Śląski S.A. – łącznie "Kredytodawcy". AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.

Na podstawie Zmodyfikowanej Umowy, Kredytodawcy udzielają Kredytobiorcom dodatkowej transzy kredytu („Transza E”) w kwocie 50 mln euro oraz podwyższają maksymalną kwotę Transzy D udzielonej w formie kredytu rewolwingowego o 100 mln złotych. Środki pozyskane z Transzy E przeznaczone zostaną na finansowanie lub refinansowanie kosztów fuzji i przejęć, a dodatkowe środki z kredytu rewolwingowego na zarządzanie kapitałem obrotowym i pokrycie nakładów inwestycyjnych.

Transze E i D oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki Zmodyfikowanej Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających ze Zmodyfikowanej Umowy.

Termin spłaty Transzy E i D kredytu przypada na 10 września 2018 r.

Kryterium uznania Zmodyfikowanej Umowy za znaczącą stanowi jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych AmRest.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi